Звіти

2019 рік

Протокол №6 засідання позачергової педагогічної ради Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського від 20 березня 2019 року


2016 рік

ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ №1

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ № 2

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КОШТОРИС ТА ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 06.04.2016Р.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ВІД 06.05.2016Р.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ВІД 09.03.2016Р.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ВІД 24.02.2016Р.

СТАТУТ

ШТАТНИЙ РОЗПИС

essay writing service review https://orderessay.net/